- Užijte si čtení - Přispějte článkem - TUDY KE KNIHÁM - Kometnujte -

Citáty z Pýchy a předsudku IV

22. ledna 2010 v 20:12 | Upiirek |  Jane Austenová a její knihy
kapitola 46
Jak se o tom zmínila, propukla v pláč a chvíli ze sebe nedokázala vypravit ani slovo. Darcy, celý vylekaný, jen něco zakoktal o své účasti a mlčky soustrastně přihlížel. Konečně opět promluvila: "Právě jsem dostala dopis od Jane a v něm takové příšerné zvěsti. Nebude to možné před lidmi utajit. Moje nejmladší sestra opustile své přátele a uprchla, vydala se všanc panu Wickhamovi. Odjeli spolu z Brightonu. Vy ho dobře znáte, tak si ostatní domyslíte. Sestra nemá peníze ani vlivné příbuzné, nic, co by ho mohlo zlákat - je navždy ztracená."


kapitola 47
Nejdražší Harrieto,
to se nasměješ, až zjistíš, že jsem zmizela, sama se musím smát, když si představím, jak budete překvapeni, až mě zítra ráno začnete postrádat. Odjíždím do Gretna Greenu, a jestli neuhádneš s kým, budu tě považovat za husičku, protože miluju jen jednoho muže na světě, a ten je anděl. Umřela bych bez něho, a tak si myslím, že na tom není nic špatného, když zmizíme. Našim nic nepiš, jestli se Ti nechce, protože budou tím víc koukat, až ode mne dostanou psaníčko s podpisem "Lydia Wickhamová". To bude povedený žert! Směju se tak, že sotva udržím pero v ruce. Prosím, omluv mě u Pratta, že si s ním dnes večer nezatančím, jak jsem slíbila. Řekni mu, že mi to snad promine, až se všechno doví, a pověz mu, že si s ním zatančím s největší radostí, až se příště sejdeme někde na plese. Pošlu si pro věci, až se vrátím do Longbournu, ale byla bych ráda, kdybys vyřídila Sally, aby zašila tu velikánskou trhlinu na těch vyšívaných mušelínových šatech, než je zabalí. Žij blaze. Pozdravuj manžela. Doufám, že nám připijete na šťastnou cestu.
Tvá upřímná přítelkyně
Lydia Bennetová

kapitola 48
"Ty a do Brightonu! Kdepak, nepustil bych tě ani do Eastbournu, i kdybys mi nabízela padesát liber! Ne, Kitty, vzal jsem si z toho aspoň ponaučení, abych byl opatrnější, a důsledky pocítíš i ty. Žádný důstojník mi nesmí překročit práh ani projít vsí. Plesy jsou přísně zakázané, ledaže tě bude hlídat některá ze sester. Nepustím tě ze stavení, dokud nedokážeš strávit aspoň deset minut denně rozumným způsobem."
Kitty, která vzala tyto pohrůžky doslova, se rozplakala.
"No tak, no tak," řekl, "netrap se. Budeš-li se vzorně chovat nejbližších deset let, vezmu tě potom třeba na přehlídku."

kapitola 50
Toto prohlášení mělo vzápětí dlouhou výměnu názorů, ale pan Bennet byl neústupný. Brzy řeč stočil i na jiné pole a paní Bennetová seznala k k svému úžasu a zděšení, že manžel není ochoten obětovat ani libru na dceřiny toalety. Odmítl projevit jí při této příležitost sebemenší náklonnost. Paní Bennetová to prostě nechápala. Že se nechal tak unést hněvem, aby odmítl dceři výsadu, bez níž se sňatek sotva dá pokládat za pravoplatný, to by nepředpokládala za možné ani ve snu. Prožívala mnohem citelněji hanbu nad tím, že dcera nepůjde k oltáři v nové toaletě, než nad skutečností, že s Wickhamem utekla a žila s ním čtrnáct dní, než před oltář vůbec předstoupila.

kapitola 51
Když projevila ochotu se vyzpovídat, musela Elizabeth vyloučit možnosti tím, že utekla. Nemohla se však smířit s tím, aby se nedozvěděla, jak se věci mají, anebo aspoň nedokázala po tom už nepátrat. Pan Darcy přišel sestře na svatbu! Právě do prostředí a mezi lidi, kde měl jistě nejméně co pohledávat a kam se mu také nechtělo. V hlavě se jí vynořovaly nečekané a za vlasy přitažené domněnky, co za tím vězí, ale všechny zavrhla. Ty, které by jí nejlépe vyhovovaly, protože stavěly jeho počínání do nejušlechtilejšího světla, se jí zdály nejméně pravděpodobné. Neynesla takové napětí; popadla spěšně dopisní papír a obrátila se na tetičku s krátkou prosou, aby jí vysvětlila, co Lydia nakousla, je-li to možné bez porušení tajemství, které vše obestírá.

kapitola 52
Víš už asi dost přesně, co pan Darcy pro oba mladé lidi udělal. Zaplatil jeho dluhy, které značně přesahují tisíc liber, dalších tisíc dal navíc k jejímu věnu připsat na ni a koupil mu jeho jmenování. A to všechno prý dělá z příčiny, kterou jsem už svrchu uvedla. Vše to způsobil on - vinou své přezíravosti a nedostatku nutných ohledů - že Wickham dokázal lidi tak obalamutit a že si následkem toho zjednal přístup a pozvání do tolika vážených rodin. Snad na tom něco je, ačkoli pochybuji, že by jeho přezíravost nebo kohokoli jiného mohla mít tak dalekosáhlé následky. Ale ujišťuji Tě, drahá Lízinko, že by jeho krásné argumenty zůstaly bez odezvy a strýček by neustoupil, kdyby se nedomníval, že se do toho vložil ještě z jeného důvodu.

kapitola 53
Elizabeth však prožívala mnohem různorodější muka, než si Jane mohla představit, neboť ještě nenalezla dost odvahy, aby ji seznámila s dopisem paní Gardinerové a svěřila se jí, jak se její city změnily. Pro Jane to byl člověk, kterého sestra odmítla, ale nemohla vědět, že je mu celá rodina zavázána za velké dobrodiní a Elizabeth k němu poutají city ne-li tak něžné jako Janiny k Bingleymu, pak jistě stejně mocné a pochopitelné. Že přijel do Netherfieldu a do Longbournu, že ji z vlastní vůle znovu vyhledává, to ji překvapilo téměř stejně, jako když se v Derbyshiru poprvé přesvědčila o jeho změněném chování.

kapitola 54
Když se po čajování začaly roznášet karetní stolky a dámy se zvedly, Elizabeth opět doufala, že se k ní přidruží, ale všechny její naděje zmařila matka Bennetová, která se ho zmocnila, protože potřebovala hráče do whistu, a než se nadál, usadila ho ke stolu. Byli tedy na zbytek večera uvězněni každý jinde a jí zbyla už jen útěcha, že jeho oči stále bloudí napříč pokojem za ní, a proto hraje stejně mizerně jako ona.

kapitola 55
Toho večera vládla v celé rodině šťastná pohoda. Blaženost, která Jane zaplavovala duši, jí rozzářila tvář něhou, takže se zdála ještě krásnější než kdy jindy. Kitty se hihňala a uculovala a doufala, že brzy přijde řada i na ni. Paní Bennetová měla stále dojem, že ještě dostatečně vřele nevyjádřila svůj souhlas a požehnání, ačkoli Bingleymu už půl hodiny nic jiného nevykládala, a když se k nim pan Bennet před večeří přidružil, bylo mu na hlase i na chování znát, že má velkou radost.

kapitola 56
"Buďte ujištěna, že vám to neslíbím nikdy. Nenechám se zastrašit a dohnat k něčemu tak naprosto neodůvodněnému. Přejete si, aby si pan Darcy vzal vaši dceru, ale i kdybych vám dala požadovaný slib, přispěla bych tím nějak k uskutečnění jejich sňatku? Má-li mě rád a já ho odmítnu, myslíte, že si pak spíš zamiluje svou sestřenku? Dovolte, abych vám sdělila, lady Catherine, že všechny argumenty, jimiž jste podpořila svou neobvyklou žádost, jsou právě tak nepatřičné, jako je vaše žádost neuvážená. Odhadla jste naprosto nesprávně mou povahu, když předpokládáte, že na mě platí takové prostředky. Jak dalece se zavděčíte svému synovci, že se vměšujete do jeho záležitostí, to nemohu posoudit, ale vměšovat se do mých nemáte právo. Prosím vás tedy, abyste mě v té věci už nevystavovala dalšímu obtěžování."

kapitola 57
"Tak vidíš, tím ženichem je pan Darcy! Nu, mám dojem, Lízinko, že se mi skutečně podařilo tě překvapit. Pan Collins ani Lucasovi si z celého okruhu tvých známých nemohli vybrat člověka, jehož jméno by je spíš usvědčilo ze lži! Pan Darcy, který se na žádnou ženu ani nepodívá, aby proti ní neměl plno výhrad, a jenž si tebe sotva všiml, co se znáte? Je to rozkošné."

kapitola 58
"Chcete-li mi poděkovat," odpověděl, "pak tak učiňte jen za sebe. Nezapírám, že nejvíce ze všech důvodů mě k tomu vedlo přání, abych vám vrátil klid a spokojenost. Ale vaše rodina mi není vůbec zavázána. Vážím si jich, ale přiznávám, že jsem při tom myslel jen na vás."
Elizabeth tonula v takových rozpacích, že ze sebe nedokázala vypravit ani slova.
Po krátké odmlce její společník dodal: "Jste příliš velkorysá, abyste si se mnou zahrávala. Jestli se váš vztah ke mně od dubna nezměnil, povězte mi to teď hned. Já vás mám pořád stejně rád, ale stačí slůvko a nezmíním se už o tom do konce svého života."
Elizabeth chápala, jak je mu v takové situaci těžko, a proto se vzchopila a bez otálení, ač ne příliš souvisle, promluvila a dala mu najevo, že její city doznaly od zméněné doby velké proměny a že dnes přijímá s radosí a vděčností jeho slova.

kapitola 59
Elizabethino dojetí vzrůstalo: odpověděla mu vážně a pohnutě, ale trvalo to dlouho a musela ho znovu a znovu ujišťovat, že se Darcymu zaslíbila ze svobodné vůle, vylíčit mu, jak si postupně na něho opravila názor, a prohlašovala s naprostou jistotou, že u něho nejde o chvilkové vzplanutí, ale že jeho láska podstoupila za dlouhé měsíce ředu těžkých zkoušek, a s důrazem vypočítávala jeho přednosti, než se jí podařilo, aby otec překonal nedůvěru a s budoucím zetěm se smířil.

kapitola 60
Nejdražší tetinko,
byla bych Vám už dávno poděkovala, jak se slušelo a patřilo, za Vaše milé, dlouhé a vyčerpávající vysvětlení všech okolností, ale abych se Vám přiznala, neměla jsem příliš chuti do psaní. Předpokládala jste víc, než bylo pravda. Ale nyní si předpokládejte, co se Vám zlíbí, povolte uzdu své obrazotvornosti, ať Vám vykreslí cokoli, co se toho týká, a pokud si nemyslíte, že už mám po svatbě, nemůžete se příliš splést. Musíte mi zase brzy napsat a vychválit ho ještě daleko více než posledně. Děkuji Vám z celé duše, že jste nejeli ke skotským jezerům. Jak jsem mohla být tak pošetilá a přát si to! S těmi poníky je to jedinečný nápad. Objedeme park každý den. Jsem nejšťastnější bytost na světě. Možná že už to jiní prohlašovali přede mnou, ale nikdo tak oprávněně. Jsem dokonce i šťastnější než Jane, ta se pouze usmívá, kdežto já se směju. Pan Darcy na Vás vzpomíná s vřelou láskou, pokud ji právě nevěnuje mně. Máte všichni přijet na Vánoce do Pemberley.
Vaše atd.

Kapitola 61 si zaslouží být tu celá, ale vážně na to nemám sílu - jen si vytáhněte svojí knížku =o) Doufám že jste si úryvky užili, zdá se mi že celkem dobře shrnují celý příběh, jen doufám že si je tu vůbec někdo přečte =)
 


Anketa


Komentáře

1 Terka | Web | 15. prosince 2010 v 18:33 | Reagovat

Pýchu a předsudek jsem četla a opravdu se mi líbila. Podle mne je hlavně "jednoduše" a příjemně napsaná, navíc filmové zpracování z roku 2005 je také povedené.

2 upiirek | Web | 16. prosince 2010 v 12:48 | Reagovat

[1]: je to moc milá knížka, i film, a seriál s Colinem Firthem taky stojí za to ;)

3 Mirka | E-mail | 15. ledna 2012 v 13:06 | Reagovat

knížku jsem četla snad 5x. Je to nádherný příběh.Film mě bohužel moc nenadchl.mám radši knížku kde můžu popustit fantazii

4 upiirek | Web | 16. ledna 2012 v 9:38 | Reagovat

[3]: jj je to skvělá knížka :)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama