- Užijte si čtení - Přispějte článkem - TUDY KE KNIHÁM - Kometnujte -

Kniha Královská Druhá

7. února 2010 v 12:35 | Upiirek |  Bible
Navazující na Knihu Královskou První, tato část začíná izraelským králem Ochoziášem, který kromě jediného Boha uctíval i další mocnosti a proto zemřel. Ale nejen Bohem neoblíbení, i jeho oblíbenci nemohou žít věčně, a proto také prorok Eliáš, který Bohu věrně sloužil, nakonec umírá a je vzat do nebe. Jeho následovníkem se stává Elizeus.


Elizeus samozřejmě prorokuje a koná zázraky ve jménu božím, ale taky trestá nekázeň - viz úryvek:

Potom šel odtud do Bethel. A když šel cestou, pacholata malá vyšedše z města, posmívali se jemu, říkajíce: Jdi lysý, jsi lysý! Kterýž ohlédna se, uzřel je a zlořečil jim ve jménu Hospodinovu. Protož vyskočivše dvě nedvědice z lesa, roztrhaly z nich čtyřidcatero a dvé dětí. I šel odtud na horu Karmel, odkudž navrátil se do Samaří.

Takže děti, mějte úctu ke starším a plešatým! =o) Ale teď zase vážně. Dál se v textu mluví o některých zázracích, které Elizeus provedl (vyléčení malomocenství a tak dále) a o tom, jak když Judští a Izraelští králové poslouchali Boha, tak se jim odměnil hojností, zdravím, vítězstvími a podobně, ale jakmile začali hřešit, vzalo to všechno za své. Výpis králů, o každém odstavec, který následuje, vypadá asi takhle:

Léta třicátého sedmého Joasa, krále Judského, kraloval Joas, syn Joachazův, nad Izraelem v Samaří šestnácte let. A činil to, což jest zlého před očima Hospodinovýma, neuchýliv se od žádných hříchů Jeroboáma, syna Nebatova, kterýž přivedl k hřešení Izraele, ale chodil v nich. O jiných pak činech Joasových, i cožkoli činil, i o síle jeho, kterouž bojoval proti Amaziášovi, králi Judskému, zapsáno jest v knize o králích Izraelských. I usnul Joas s otci svými, a sedl Jeroboám na stolici jeho. I pochován jest Joas v Samaří s králi Izraelskými.

No a takhle to pokračuje a pokračuje... Až přichází Joziáš, kralující v Jeruzalémě. Joziáš byl mimořádně zbožný král, dělal všechno, co mohl Hospodin chtít, obnovil náboženství i Velikonoce, a naopak vyplenil modláře a lidi věřící v Bála a podobně. Ovšem i přes jeho vroucí vztah k Bohu, jeho lidé pořád hřešili a on tomu nemohl zabránit.

ukázka: A nebylo jemu podobného krále před ním, kterýž by obrátil se k Hospodinu celým srdcem svým a celou duší svou i všemi mocmi svými vedlé všeho zákona Mojžíšova, ani po něm nepovstal podobný jemu. A však neodvrátil se Hospodin od prchlivosti hněvu svého velikého, kterouž vzbuzen byl hněv jeho proti Judovi, pro všecka popouzení, kterýmiž popouzel ho Manasses. Protož řekl Hospodin: Také i Judu zavrhnu od tváři své, jako jsem zavrhl Izraele, a opovrhnu to město, kteréž jsem vyvolil, Jeruzalém, i ten dům, o němž jsem byl řekl: Jméno mé tam bude.

Kdo ví, možná před Ježíšem Bůh pro jednoho člověka odpustil všem lidem, ale Joziáš to zjevně nebyl... Každopádně, na konci této knihy jsou všichni pod nadvládou Babylonského krále, kterému dal Bůh vše do rukou.
 


Komentáře

1 LucyCullen | Web | 12. února 2010 v 10:47 | Reagovat

BEZVA!

2 Břeťa | E-mail | Web | 8. května 2011 v 19:11 | Reagovat

Výborně, Upiirku, držím palce, ať čtení Bible vydrží :- Pokud čteš v angličtině, doporučuji pdf knihy na stránce http://www.soniclight.com/constable/notes.htm zdarma ke stažení. jsou to pokusy o výklad z pohledu křesťana -- občas nějaká souvislost či vysvětlení by se tam mohla najít ke každé biblické knize.

3 Upiirek | Web | 8. května 2011 v 20:14 | Reagovat

[2]: díky, já se podívám... čtu v češtině, ale když bude v životě dost času tak se podívám i na tu anglickou =o) teď už jsem se k ní nedostala dlooouho ale plánuju jí jednou dočíst, ne že ne, tak snad =)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama