- Užijte si čtení - Přispějte článkem - TUDY KE KNIHÁM - Kometnujte -

Kniha Druhá Paralipomenon

8. září 2012 v 17:39 | Upiirek |  Bible
Kniha Druhá Paralipomenon navazuje na tu první, a začíní tedy vládou Šalomouna po Davidově smrti. V první kapitoel požádá Šalomoun Boha o svou proslulou moudrost, a Bůh mu ji dá. Dále se dočtete o stavbě chrámu pro Hospodina, a to i s detaily jako je třeba nádobí do chrámu. Chrám se stane domovem Boží truhly, obsahující desatero přikázání ještě od Mojžíše. A dále čteme o Šalomounově kralování, například o návštěvě královny ze Sáby, která se musela přesvědčit na vlastní oči, že je Šalomoun tak moudrý jak se říká.

Nakonec je tu Šalomounova smrt a po ní vláda všech jeho potomků a tak dále. Po Šalomounovi panoval v Izraeli jeho syn Roboám, který se například nemohl rozhodnout, jestli má být na své poddané tvrdý nebo měkký; po poradě s otcovými rádci, kteří mu řekli, aby lidi šetřil, se Roboám ještě musel poradit se svými kamarády vrstevníky, co mu řekli ať je na lidi jako pes - a on poslechl kamarády, takže se od něj Izraelší odvrátili. Tak šel Roboám kralovat do Jeruzaléma, aby se spojil s Judskými a vydobil si Izrael zpátky, ale Bůh mu řekl ať to nedělá, tak to neudělal. Místo toho zůstal kde byl a začal zakládat různá města, mezi nimi například Betlém.


Jednou ale i Roboám umřel a po něm nad Judnou vládl jeho syn Abiáš, který se ale s Izraelskými a jejich vládcem Jeroboámem klidně bil - v knize je hromada válek, vážně víc než dost. Ale co. Abiáš vyhrál a po něm nastoupil na trůn jeho syn Aza, který mimo jiné zvítězil nad "Mouřeníny" (jen pro zajímavost, v anglickém překladu jsou to Etiopané). Po něm nastoupil jeho syn Jozafat, který nebyl zrovna bohabojný, a po něm Jehoram, taky syn, který si vesele válčil a pak umřel.

Další král nad Jeruzalémem byl Ochoziáš, který neposlouchal Boha, a tak ho Bůh nechal umřít v rukou Judských knížat. Což se nělíbilo jeho matce Atalii, která zabila koho mohla kdo byl vinen smrtí jejího syna, kromě jednoho svého vnuka Joasa, kterého jedna z jeho příbuzných ukryla. Po šesti letech kruté vlády Atalie se pak Joas odhalil a použil své právo na trůn - a Atalie byla zabita.

Joas ale taky začal hřešit proti Bohu a nekonec proto zemřel. Po něm nastoupil syn Amaziáš, pak Uziáš, pak jeho syn Jotam, pak Achas, a pak Ezechiáš, který se snažil co mohl v zemi obnovit víru. Kromě chrámů a zvyků například přivedl zpátky oslavi velikunoc (neboli Velikonoc), při kterých se objetoval velikonoční beránek - skutečné živé zvíře jehož krev byla pak použita k dalším úkonům, ne pečená sladkost. Po Ezechiášovi nastoupil Manass, pal jeho syn Amon, a po něm Joziáš, kterému bylo jen osm když nastoupil na trůn, pak Joachaz, kteréého ale vzal egyptský král a místo něj dosadil jeho bratra. No a aby to celá země neměla lehké, přitáhl Babylonský král a koho nepovraždil toho unesl do Babylonu, a co po nich zůstalo to zničil, i dům Boží. Ale Bůh to jen tak nenechal. Tady máte poslední část Paralipomenonu, na který pak navazuje Kniha Ezdriášova:

Potom léta prvního Cýra, krále Perského, aby se naplnila řeč Hospodinova skrze ústa Jeremiášova, vzbudil Hospodin ducha Cýrova, krále Perského. Kterýž dal provolati po všem království svém, ano také i rozepsal, řka: Toto praví Cýrus, král Perský: Všecka království země dal mi Hospodin, Bůh nebeský, a ten mi poručil, abych mu vystavěl dům v Jeruzalémě, kterýž jest v Judstvu. Kdo jest mezi vámi ze všeho lidu jeho, Hospodin, Bůh jeho, budiž s ním, a ať jde.
 


Komentáře

1 Bety | 10. září 2012 v 15:30 | Reagovat

Hm,takze tahle kniha je neco jako bible:)

2 Upiirek | Web | 10. září 2012 v 17:04 | Reagovat

[1]: tahle kinha je část Bible :D

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama