- Užijte si čtení - Přispějte článkem - TUDY KE KNIHÁM - Kometnujte -

Kniha Přísloví

3. února 2017 v 17:57 | Upiirek |  Bible
Tahle část Bible obsahuje přísloví a moudra o tom, jak žít a nežít svůj život. Většina z nich je připisována Šalamounovi, Izraelskému králi, ale některé z posledních kapitol také patří králi Lemuelovi a muži Agurovi. Často opakovanými nutnými vlastnostmi pro dobrý život jsou bohabojnost, řízení se moudrostí a neposlouchání bláznů, úcta rodičům a pomoc lidem v nouzi, pozitivní myšlení a neubližování ostatním, pilná práce, pravdomluvnost, naslouchání, střídmost, příprava a opatrnost.

Tady máte některé časti, které mi přišly zajímavé.

Z 3. kapitoly: Blahoslavený člověk nalézající moudrost, a člověk vynášející opatrnost.

Nezadržuj dobrodiní potřebujícím, když s to býti můžeš, abys je činil. Neříkej bližnímu svému: Odejdi, potom navrať se, a zítrať dám, maje to u sebe.Z 5. kapitoly. Těchto šesti věcí nenávidí Hospodin, a sedmá ohavností jest duši jeho: Očí vysokých, jazyka lživého a rukou vylévajících krev nevinnou, srdce, kteréž ukládá myšlení nepravá, noh kvapných běžeti ke zlému, svědka lživého, mluvícího lež, a toho, jenž rozsívá různice mezi bratřími.

Z 15. kapitoly. Lepší jest maličko s bázní Hospodinovou než poklad veliký s nepokojem. Lepší jest krmě z zelí, kdež jest láska, nežli z krmného vola, kdež jest nenávist. Muž hněvivý vzbuzuje sváry, ale zpozdilý k hněvu upokojuje svadu. Cesta lenivého jest jako plot z trní, ale stezka upřímných jest vydlážděná. Syn moudrý obveseluje otce, bláznivý pak člověk pohrdá matkou svou. Bláznovství jest veselím bláznu, ale člověk rozumný upřímo kráčeti směřuje. Kdež není rady, zmařena bývají usilování, ale množství rádců ostojí. Vesel bývá člověk z odpovědi úst svých; nebo slovo v čas příhodný ó jak jest dobré!
Cesta života vysoko jest rozumnému proto, aby se uchýlil od pekla dole. Dům pyšných vyvrací Hospodin, meze pak vdovy upevňuje. Ohavností jsou Hospodinu myšlení zlého, ale čistých řeči vzácné. Kdož dychtí po lakomství, kormoutí dům svůj; ale kdož nenávidí darů, živ bude. Srdce spravedlivého přemyšluje, co má mluviti, ale ústa bezbožných vylévají všelijakou zlost. Vzdálen je Hospodin od bezbožných, ale modlitbu spravedlivých vyslýchá. To, což se zraku naskýtá, obveseluje srdce; pověst dobrá tukem naplňuje kosti. Ucho, kteréž poslouchá trestání života, u prostřed moudrých bydliti bude. Kdo se vyhýbá cvičení, zanedbává duše své; ale kdož přijímá domlouvání, má rozum. Bázeň Hospodinova jest cvičení se moudrosti, a slávu předchází ponížení.

Z 18. kapitoly. Kdož odpovídá něco, prvé než vyslyší, počítá se to za bláznovství jemu a za lehkost. Všeobecná rada pro konverzaci!

Začátek 22. kapitoly: Vzácnější jest jméno dobré než bohatství veliké, a přízeň lepší než stříbro a zlato.

Z 26. kapitoly (tohle určitě poznáte): Kdo jámu kopá, do ní upadá, a kdo valí kámen, na něj se obrací.

Hodně z moudrostí se v téhle knize opakuje, a mnoho z nich se dá aplikovat i v současnosti - pokud hledáte moudrost ve Starém zákoně, tohle je dobré místo kde začít.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama