- Užijte si čtení - Přispějte článkem - TUDY KE KNIHÁM - Kometnujte -

Pilíře země - Ken Follett

1. května 2018 v 19:20 | Upiirek |  E-F
Hlavní postavy: Tom Stavitel, převor Philip, Aliena, Jack, hrabě William, Ellen, Alfred, biskup Waleran Bigod, Richard, lady Regan, Francis, Remigius, Jonathan, Walter, Elizabeth

Děj se odehrává: ve 12. století převážně v Anglii

V kostce: životy prostých i mocných lidí Anglie během občanské války a stavby katedrály

Tuhle knihu mi doporučila kamarádka, že prý nebudu litovat, že jsem si jí přečetla. Tak jsem si knihu sehnala. Když jsem jí viděla, přiznávám, že jsem se trochu bála se do ní pustit - kniha je skoro 1100 stran dlouhá, a kdyby mě moc nebrala, asi bych jí nedokázala dočíst, a co bych potom řekla té kamarádce? Ale neměla jsem se čeho bát. Kniha je velmi chytlavá, a kromě jedné pasáže uprostřed, po které jsem si dala od čtení kratší pauzu, mi čtení utíkalo a chtěla jsem se ke knize pokaždé vrátit.


Příběh se točí kolem stavby katedrály ve fiktivním anglickém městě Kingsbridge. Časově je příběh víceméně orámovaný dvěma skutečnými historickými událostmi - potopením Bílé lodi v roce 1120, a zavražděním Tomáše Becketa, arcibiskupa z Canterbury, v roce 1170, i když zbytek příběhu se dohrává až do roku 1174. Autor mistrně zahrnuje skutečné historické události a jejich dopady na obyvatele Anglie do svého příběhu, jsou naprosto klíčové jak obecně k tomu, jak lidí žijí, tak i ke konkrétním událostem ovlivňujícím stavbu katedrály.

Celý příběh je spletitý a složitý, popsat nějak jednoduše co se v něm děje by zabralo hodně listů papíru. Navíc celý příběh prožíváme s hlavními postavami - vše je vidět z pohledů té které postavy, snad jen prolog nezaujímá ničí postoj. Protože jsou to právě postavy, které vdechují příběhu život, rozhodla jsem se, že popíšu spíš je (a skrze ně i části příběhu). I tak to bude dlouhý článek...

Tom Stavitel - Tom je první, koho v příběhu sledujeme, a proto to byl pro mě šok, když Tom krátce po půli knihy zemřel. Tomův sen je postavit vlastní katedrálu. Na začátku příběhu je on s těhotnou ženou Agnes, synem Alfredem a dcerou Martou. Tom staví dům pro Williama Hamleigho, který se má ženit. Když ho ale mladá Aliena odmítne, William Toma vyhodí, protože dům nepotřebuje. Tom a jeho rodina jsou o hladu, hledají místo, kde je práce pro stavitele. Tomova žena Agnes zemře v lese při porodu, a Tom nechá dítě v lese, kde ho najdou mniši, kteří se o ně postarají. Tom se na cestách v lesích seznámí s Ellen a jejím synem Jackem, a zamilují se do sebe - Ellen Toma v jednu dobu opustí, protože Tomův syn Albert šikanuje Jacka a ohrozí ho na životě, ale nakonec se Ellen s Jackem k Tomovi vrátí. Tom s rodinou málem zemřou hlady, nakonec ale dojdou do Kingsbridge, kde vládne převor Philip. Když Kingbridgeská katedrála shoří, Tom dostane místo hlavního stavitele nové katedrály, které si udržuje po dlouhá léta, a pomáhá převorovi dostat se přes všechny potíže, od plánování stavby přes získávání materiálu a financí až po morální podporu. Tom zemře, když je dostavená teprve první část katedrály, když William Hamleigh se svými rytíři přijede Kingsbrige vypálit.

Aliena - Dcera hraběte z Shiringu a sestra Richarda. Aliena je mladá dívka, když odmítne vzít si za muže Williama Hamleigho, hrubého surovce, o kterého nestojí. William se jí ale pomstí - za pomoci své matky Regan naplánuje vydání Alienina otce králi, protože Alienin otec plánoval podpořit jiného nástupce na trůn. Po otcově zajetí je Aliena sama s bratrem, a William ji znásilní i se svým kumpánem Walterem, než se jí a Richardovi podaří utéct. Aliena se rychle zatvrdí a ví, že svět je krutý a musí se v něm umět ubránit, a začne u sebe neustále nosit dlouhý nůž. Aliena a Richard najdou svého otce umírat ve vězení, kde mu přislíbí, že Richard získá zpátky hrabství Shiring (které dostal Williamův otec od krále za odměnu v\dáni Alienina otce), a že Aliena udělá vše v jejích silách, aby mu v tom pomohla. Aliena je nejprve ztracená, ale časem se vzpamatuje, a zapustí kořeny v Kingsbridgi, kde úspěšně prodává a kupuje ovčí vlnu, ze které vydělá dost peněz jak pro sebe tak pro Richarda, který se stane rytířem. Aliena přijde o všechno ve stejném ohni, při kterém zemřel Tom - William Hamleigh osobně zapálí všechnu její vlnu. Aliena nemá jak podporovat sebe ani Richarda. Aliena je taky zamilovaná - do Jacka, Ellenina syna; ale kvůli vzpomínce na znásilnění sama sobě lásku odmítá připustit. Když jí pak požádá o ruku Alfred, Tomův syn a Jackův nevlastní bratr, nabídku přijme, protože Alfred má dost peněz na podporu RIcharda, jak to slíbila Aliena umírajícímu otci. Jack kvůli tomu opustí Kingsbridge. Aliena nevěděla, že Alfred si ji vzal jen proto, že nenávidí nevlastního bratra, a chtěl mu vzít jedinou ženu, kterou miloval - a Alfred se podle toho k Alieně i chová, jako kdyby byla jen pes. Po pádu střechy Kingsbridgeské katedrály, kterou teď stavěl Alfred, Alfred odešel do Shiringu, a Aliena se vydala stopovat Jacka do Evropy. Když ho našla, vrátili se k sobě. Jack se chtěl vrátit do Kingsbridge a dostavět katedrálu, tak se vrátili. Nemohli spolu ale spát pod jednou střechou, protože Aliena byla technicky manželkou Jackova bratra, a převor by nemohl mít stavitele co otevřeně žije ve hříchu. I přes to měli Jack a Aliena spolu dvě děti. Když se Alfred vrátí a pokusí se Alienu znásilnit, její bratr Richard, který viděl její původní znásilnění Williamem, Alfreda zabije. William, nyní šerif, ho chce za vraždu pověsit - Richard totiž mezitím získal od Williama zpět hrabství Shiring, a to nemohl William dopustit. Richard ale místo toho odcestuje do Jeruzaléma vést křížoví výpravy jako formu pokání - a Aliena se tak musí starat o hrabství. Je za to ráda - hrabství velmi upadlo během doby, kdy ho měl v péči William, který nevěděl jak se chovat k lidem a jak udržovat půdu plodnou; a Richard toho nevěděl o mnoho víc. Aliena tedy mohla vrátit hrabství k původní slávě, řádně se starat o lidi i o půdu, a po sléze ho přenechat svému synovi Tommymu (pojmenovanému po Tomovi Staviteli).

William Hamleigh - Syn lady Regan. Williamův otec, Waleran Bigod, a původní převor Kingsbrige byli tři křivopřísežníci, kvůli kterým zemřel Jackův otec. William je posedlý Alienou, a je hrozivě rozzlobený, když ho Aliena veřejně odmítne. Pro pomstu by udělal cokoliv. Když má možnost zničit Alienina otce, a po té Alienu znásilnit před zraky jejího bratra, nic ho nemůže zastavit. Williamova posedlost Alienou a tahle zkušenost zařídí, že si nemůže užít s jinou ženou, pokud není tak vyděšená a zničená jako Aliena - proto William znásilňuje a mlátí ženy až do konce. Když William získá hrabství, chová se stejně ke všem poddaným, vraždí a znásilňuje bez stínu dobrého důvodu, a má pocit, že pokud se ho lidé nebojí, tak se mu jistě musí smát za zády. William nenávidí Alienu, která se po tom, co jí udělal, sebrala, stala se úspěšnou, a skončila s mužem, kterého milovala - a protože Aliena bydlí v Kingsbridgi, a protože Kingbridgeská katedrála přitahuje pracující lidi z Shiringu, William se chce neustále mstít. A toho dosahuje mnoh a krutými akty. V den trhu Kingsbridge vypálí - tehdy zemře Tom Stavitel. Pokusí se Kingsbridge vypálit ještě jednou, ale lidé ho zastaví zdí. Pokusí se zničit Alienina bratra soudem. A pobije všechny pracovníky katedrály, co v lomu dolovali kámen na stavbu - teoreticky mohli bezpečně odejít, ale v té době už byl William známý pro znásilňování a vraždění vlastních poddaných bez důvodu, a tak se mu muži postavili, a všichni zemřeli. Přestože je William krutý a ukrutný, hlavně ze začátku je postrkován a poňoukán vlastní matkou a biskupem Waleranem, vypočítavými jedinci, kterým jde vždy a pouze jen o vlastní zisk. Je to biskup Waleran, který Williamovi vždicky odpustí jeho hříchy, protože jedině, čeho se William bojí, je jít do pekla - ale s biskupovým odpuštěním může klidně vraždit dál. Waleran taky Williama na konci popíchne, aby se přidal ke skupině rytířů, kteří vyrazí královým jménem zabít arcibiskupa z Canterbury, Thomase Becketa. Po tomhle činu je William konečně pověšen.

Ellen - Ellen je žena, kterou vidíme v prologu proklít tři muže odsuzující jiného k pověšení. V průběhu knihy zjistíme, proč. Odsouzený muž byl Jackův otec, který měl tu smůlu, že jako jediný přežil potopení Bílé lodi. Nevěděl, proč se loď potopila, ale to, co viděl, by mohlo být nebezpečné pro ty, co zkázu lodě způsobili - a tak je Jack obětován a křivě obviněn Williamovým otcem, Waleranem Bigodem, a původním převorem Kingsbridge, a je pověšen. Ellen ho ale miluje a ví, že je nevinný - a prokleje ty tři muže za to, že ho odsoudili. Ellen, těhotná, poté žije v lesích blízko Kingsbridge, kde jí nehrozí soud jakožto čarodějnici. Tady se ale setká s Tomem a zamiluje se do něj, a s Jackem se přidají k Tomovi, jeho synovi Alfredovi a dceři Martě. Ellen Toma jednou opustí, protože Tom nevidím, jak moc je jeho syn zlý a jak moc je nebezpečný, až Jacka málem zabije. Ellen, navíc obviněná z toho, že žije s Tomem ve hříchu, vyskočí na stůl, počůrá svatou knihu, a vrátí se do lesů. Ellen se ale od Toma nemůže držet dál, a nakonec se k němu nastěhuje zpět do Kingsbridge, kde jsou oficiálně oddáni a můžou spolu zůstat. Po Tomově smrti je Ellen osamocená. Když si Alfred bere Alienu ze zloby místo z lásky, Ellen svatbu prokleje, a přisoudí Alfredovi impotenci - a Alfred skutečně pak nemůže s Alienou spát. Po tomhle prokletí se Ellen opět vrátí do lesa, tentokrát sama, a tady taky zůstane, jenom občas tajně navštěvující Kingsbridge, aby viděla Jacka, Alienu, a svá vnoučata.

Jack - Jack je Ellenin syn a Tomův nevlastní syn. Jack vyrůstal s Ellen v lese a až do doby, kdy se seznámili s Tomem a jeho rodinou, se moc s lidmi nevídal. Proto z něj vyrostl inteligentní, ale sociálně podivný mladík. Když poprvé viděl Alienu, sám ještě dítě, viděl v ní princeznu z pohádek a zamiloval se do ní. Když se později s matkou nastěhoval do Kingsbridge, propadl Alieně znovu. Spojovala je inteligence a láska k příběhům, které Jack Alieně vyprávěl, když byli spolu. Po té, co se políbili, s ním ale Aliena přestala mluvit. Jack nevěděl proč - nevěděl, že Aliena byla dříve znásilněna a že se citů bojí. Když mu později praktická Aliena řekne, že si vezme za muže jeho nevlastního bratra, protože jí to pomůže splnit slib, co dala umírajícímu otci, Jack je zničený a Kingsbridge opustí. Jack získal jednu věc po nevlastním otci Tomovi - lásku ke stavebnictví a ke katedrálám Jack proto cestoval po Evropě, kde sleduje kostely a katedrály stavěné jiným způsobem než v Anglii, a doufá, že někdy vybuduje vlastní katedrálu. Když ho Aliena dostihne a vysvětlí, že v Kingsbridge se už nestaví, protože střecha katedrály spadla a nejsou finance ani motivace, Jack se do Kingsbride vrátí, vezme bývalé Tomovo místo, a staví novým slohem - se špičatými okny, skrze které prochází do katedrály světlo. Jack je nucen deset let spát v odděleném domě od Alieny a svých dvou dětí, když je ale Alfred, Alienin manžel, konečně zabit, Jack a Aliena se vezmou a žijí spolu tak, jak si vždycky přáli.

Biskup Waleran Bigod - Waleran je loutkař za mnoha zlými činy, co se v knize udály. Na rozdíl od Williama ale nikdy nezískáme Waleranův úhel pohledu. Waleran je biskup nad Philipem, je velmi mocichtivý, a věří, že účel světí prostředky, což mu napomáhá zůstat věřícím mužem a přesto schvalovat zrůdné činy. Waleran byl součástí původní vraždy Jackova otce. Waleran se rovněž stal nepřítelem převora Philipa, když se pokusil Philipa využít k získání peněz na postavení vlastního hradu, ale Philip se o triku dozvěděl a podařilo se mu peníze přesměrovat na stavbu kingbridgské katedrály. Waleran rovněž využívá Williama k vlastním cílům (získání moci a bohatství) - nabízí Williamovi odpuštění za činy, co se mu taky hodí. Až na konci knihy Waleran, zničený protože po desetiletích se konečně prokázalo, že křivě přísahal o Jackově otci, konečně vysvětlí Jackovi, proč jeho otce nechal zabít - jeho otec přežil nehodu lodi, kterou neměl nikdo přežít, a Waleran toho využil k získání lepšího postavení v církvi.

Lady Regan Hamleigh - Ani Regan nemá svůj vlastní "hlas" ve vyprávění, přestože její součást na příběhu je klíčová. Regan je Williamova matka, daleko chytřejší než William, a hlavně ze začátku knihy plánující všechny Williamovi akce, které vedou k rodinnému povýšení a Williamově bohatství. Regan je znetvořená, a všem se hnusí, její povaha je ale ještě horší. Nikdy jsme se nedozvěděli, jestli spoluúčast Williamova otce na zničení Jackova otce byl nápad Regan nebo jejího muže, ale protože vidíme, jak čistě manipuluje Regan s Williamem, je možné, že to byla ona, kdo s tím přišel. O tom, jak vychovávala Williama, se dozvíme až po její smrti - William má děsivé vzpomínky na jeho matku, která ho neustále zesměšňovala, a to pravděpodobně přispělo k tomu, co z něho vyrostlo. Regan se před smrtí nestihne vyzpovídat knězi.

Převor Philip - Philip je, možná společně s Tomem, asi nejdůležitější postava celé knihy. Nechávám ho na konec ne proto, že by nebyl důležitý, ale proto, že chci skončit článek něčím pozitivním. Začátek Philipova příběhu je ale krutý - když byl malý, jeho rodiče byli zavražděni před jeho očima, a byl to kněz který zastavil rytíře před zavražděním Philipa a jeho bratra. Philip pak vyrůstal mezi mnichy, a vždycky si pamatoval, jak měl jeden věřící muž moc zastavit ozbrojené a silné rytíře - z Philipa se stal upřímný věřící. Philip se stal převorem Kingbridge, protože byl známý tím, že je schopný reorganizovat a oživit umírající opatství, a protože udělal první a jedinou věc, která se vzpírala jeho morálce - domluvil se s Waleranem, kterého ještě neznal, že když mu Waleran pomůže k převorství, on pak pomůže Waleranovi k biskupství. Oba téhle úmluvy později jenom litovali. Philipa trápí, v jakém stavu Kingsbridge je - zbaví se sluhů a donutí tlusté mnichy znovu řádně pracovat a modlit se, a zároveň obnoví farmy a další zdroje, ze kterých může Kingsbridge čerpat, pokud o ně je dobře postaráno. Když pak shoří stará katedrála, Philip je rozhodnutý, že nechá postavit novou. Postupně čelí stále horším nepřátelům a činům - nejdříve se ho Waleran snaží připravit o peníze na stavbu, které chce pro sebe na hrad; pak William Hamleigh zničí jeho přístup k lomu a samotný Kingsbrodge vypálí; po smrti Toma Stavitele stavbu převezme jeho syn Alfred, ale jeho střecha katedrály spadne; a za neustálé změny politických vůdců v době, kdy se dva lidé přou o post monarchy, musí Philip získávat povolení od obou stran, a stojí při tom proti Waleranovi a Williamovi, kteří jsou spolu proti němu a politicky zdatnější, neboť se nezdráhají lhát a šidit, což Philip nemůže. Na konci je Philip přítomen vraždě arcibiskupa z Canterbury, a vidí, jak královi rytíři s Williamem Hamleighem zavraždí božího sluhu přímo v kostele. Je to Philip, který prohlásí Arcibiskupa za mučedníka, a začne hnutí, které pomůže papeži prohlásit arcibiskupa za světce. Philipova víra je silná, ale musí neustále bojovat se skutečností - s tím, že lháři a násilníci často dostanou to, co chtějí, a nevinní lidé umírají a trpí zatímco lidé jako William Hamleigh se dožijí vysokého věku. Philip sám se ale dožije dostavění katedrály a jejího otevření, a je pozitivní silou v životech všech obyvatel Kinghsbridge.

K zamyšlení: Proč se kniha jmenuje Pilíře země? Jde o poukázání na pilíře katedrály? Nebo o politiku, náboženství, násilí, lásku a moc, kolem kterých se vše točí? Nebo chce kniha naznačit, na čích ramenou je osud tisíců lidí, kteří závisí na rozhodnutí mocných? Nebo něco úplně jiného?
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama